Miła INFOLINIA

Pn.Sob. 9:00 - 20:00

503 503 918

do kasy suma: 0,00 zł
Polityka prywatności
1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza polityka dotyczy E-sklepu, funkcjonującego pod adresem url: www.kurierka-kwiatowa.pl.
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: KURIERKA KWIATOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. GEN. JÓZEFA BEMA 20A /5, 87-100 Toruń, NIP 9562360814, KRS 0000841384, REGON 386057570, SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, kapitał zakładowy 10 000,00 zł. Zarządzanie danymi osobowymi odbywa się zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: kontakt@kurierka-kwiatowa.pl
 4. Operator jest Administratorem danych osobowych Klienta i Odbiorcy w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w E-sklepie.
 5. Na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Operator wykorzystuje podane przez Klienta dane osobowe w następujących celach:
  1. odpowiadanie na pytania w rozmowach typu chat online,
  2. obsługa zapytań przez formularz,
  3. archiwizacji,
  4. przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów,
  5. realizacja zamówionych usług.
 6. Dane podane przez Klienta w Formularzach Zamówienia i/lub Rejestracji mogą być przekazywane do:
  1. kwiaciarni wybranych do realizacji danego Zamówienia,
  2. kurierów,
  3. taksówkarzy,
  4. firmy hostingowej,
  5. firmy obsługującej płatności i księgowość firmy Kurierka Kwiatowa sp. z o.o.
 7. Operator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w Formularzach Zamówień i Rejestracji dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 8. Operator E-sklepu może wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. Obecna polityka obowiązuje od 15.05.2020 r. w niezmienionej wersji.
 9. Definicje:
  1. E-sklep - sklep internetowy www.kurierka-kwiatowa.pl
  2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w E-sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  3. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w E-sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  4. Klient - konsument lub przedsiębiorca dokonujący zakupu za pośrednictwem E-sklepu.
  5. Konto - Konto Klienta w E-sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w E-sklepie.
  6. Koszyk – element oprogramowania E-sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
  7. Kurierka Kwiatowa - sprzedawca, właściciel E-sklepu www.kurierka-kwiatowa.pl.
  8. Odbiorca - osoba, której adres został podany jako adres Odbiorcy zamówionego Produktu.
  9. Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Kurierką Kwiatową za pośrednictwem E-sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
  10. Umowa Zawarta Na Odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach E-sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  11. Użytkownik - osoba, która korzysta z E-sklepu.
  12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Kurierką Kwiatową.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł Użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

3. Prawa Użytkownika i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Administrator ma prawo przekazywać podane przez Klienta dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Klientem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych Klienta i Odbiorcy, to:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
  • kurierzy,
  • operatorzy pocztowi,
  • operatorzy płatności,
  • organy publiczne,
  • operatorzy systemu komentarzy,
  • operatorzy rozwiązania typu chat online,
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora,
  • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.
 2. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności, czyli m.in.:
  • wykonania Zawartej Na Odległość Umowy Sprzedaży,
  • obsługi posprzedażowej np. reklamacja,
  • określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania zakupu t.j. złożenia zamówienia w E-sklepie. Aby złożyć zamówienie w E-sklepie, Klient musi podać swoje dane oraz dane Odbiorcy Zamówienia.
 4. Odbiorca nie zostanie poinformowany o danych Klienta (t.j. nadawcy). Jeśli Klient chce, aby Odbiorca poznał jego dane, to należy uzupełnić pole "Podpisz się lub wpisz własne życzenia".
 5. W stosunku do Klienta mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

4. Informacje w formularzach

 1. E-sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. E-sklep może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. E-sklep, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 5. Hasło ustalone przez Klienta podczas rejestracji Konta w E-sklepie www.kurierka-kwiatowa.pl jest zaszyfrowane w bazie danych i tylko Klient może je odczytać.

5. Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu Użytkowników w E-sklepie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

6. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na E-sklepie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z E-sklepu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie Użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane, zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

7. Informacja o plikach cookies

 1. E-sklep korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika E-sklepu i przeznaczone są do korzystania z E-sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej/e-sklepu, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika E-sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator E-sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika E-sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie E-sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe".
 5. W ramach E-sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy E-sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na E-sklepie.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika E-sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem E-sklepu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA), Dreamcommerce S.A. (z siedzibą w Polsce).

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z E-sklepu.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Urządzenia mobilne:
 

9. Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

RODO przyznaje Użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.
Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
RODO daje Ci możliwość realizacji swoich uprawnień względem każdego z współadministratorów. Jak zostało wskazane w niniejszej polityce prywatności, mamy ograniczone możliwości ich przetwarzania. Jeżeli chciałbyś zrealizować jedno ze swoich uprawnień zapewnionych przez RODO, to zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@kurierka-kwiatowa.pl.
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl