Miła INFOLINIA

Pn.Sob. 9:00 - 20:00

503 503 918

do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin
§1 Postanowienia wstępne
 1. Kurierka Kwiatowa sp. z o.o. (UL. GEN. JÓZEFA BEMA 20A /5, 87-100 Toruń, NIP 9562360814, KRS 0000841384, REGON 386057570, SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, kapitał zakładowy 10 000,00 zł) zwana dalej "Kurierką Kwiatową" jest właścicielem E-sklepu www.kurierka-kwiatowa.pl.
 2. Przedmiotem działalności Kurierki Kwiatowej jest sprzedaż detaliczna kwiatów i drobnych upominków za pomocą E-sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z E-sklepu i określa zasady korzystania z E-sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem E-sklepu.
 4. Składania zamówień w E-sklepie może dokonywać:
  1. osoba prawna,
  2. osoba fizyczna posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 
§2 Definicje
 1. E-sklep - sklep internetowy www.kurierka-kwiatowa.pl
 2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w E-sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w E-sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Klient - konsument lub przedsiębiorca dokonujący zakupu za pośrednictwem E-sklepu.
 5. Konto - Konto Klienta w E-sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w E-sklepie.
 6. Koszyk – element oprogramowania E-sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 7. Kurierka Kwiatowa - sprzedawca, właściciel E-sklepu www.kurierka-kwiatowa.pl.
 8. Odbiorca - osoba, której adres został podany jako adres Odbiorcy zamówionego Produktu.
 9. Produkt - kwiaty dostępne w e-sklepie będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Kurierką Kwiatową.
 10. Regulamin - niniejszy Regulamin E-sklepu.
 11. Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Kurierką Kwiatową za pośrednictwem E-sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 12. Umowa Zawarta Na Odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach E-sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Kurierką Kwiatową.
 
§3 Kontakt z Kurierką Kwiatową
 1. Telefon - +48 503 503 918
 2. E-mail - kontakt@kurierka-kwiatowa.pl
 3. Adres - ul. Bema 20A/5, 87-100 Toruń
 4. Numer rachunku bankowego - 29 1140 2004 0000 3102 7999 9216 mBank
 5. Klient może porozumieć się z Kurierką Kwiatową za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie z Kurierką Kwiatową:
  1. pon. - pt. w godz. 9:00 - 20:00,
  2. sb. w godz. 9:00 - 15:00.
 
§4 Wymagania techniczne
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania E-sklepu potrzebne jest:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia Zamówienia w E-sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 
§5 Informacje ogólne
 1. Kurierka Kwiatowa w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu E-sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością E-sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Kurierka Kwiatowa realizuje Zamówienia wyłącznie na terenie Polski, umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim. Wszystkie dostawy złożonych Zamówień wykonują współpracujące z Kurierką Kwiatową firmy, np. kwiaciarnie.
 3. Ceny oferowanych na E-sklepie Produktów podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, obowiązujący w chwili składania Zamówienia.
 4. Koszt dostawy zamówionych Produktów wynosi zawsze 0 zł.
 5. Dekoracje mogą nieco różnić się od tych pokazanych na zdjęciach poglądowych. Dostawy kwiatów realizują kwiaciarnie z całej Polski, dlatego kompozycje mogą nieznacznie różnić się od tych pokazanych na zdjęciach poglądowych. Kurierka Kwiatowa zawsze zachowuje wybraną kolorystykę kwiatów oraz wartość zamówionego Produktu.
 6. Zdjęcie Produktów na E-sklepie jest zdjęciem poglądowym i bukiet nie zawsze odpowiada wielkością zamówionemu Produktowi. Informację, jaki bukiet przedstawiony jest na zdjęciu poglądowym produktu Klient może znaleźć w opisie Produktu.
 
 
§6 Zamówienie - etap składania
 
Zamówienie można złożyć za pomocą:
 1. E-sklepu www.kurierka-kwiatowa.pl. By złożyć Zamówienie nie trzeba rejestrować się na E-sklepie, ale trzeba uzupełnić wszystkie potrzebne do zrealizowania Zamówienia dane (w Formularzu Zamówienia). Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu 24h/doba z wyjątkiem okresów, w których Kurierka Kwiatowa może prowadzić prace techniczne, o czym poinformuje na stronie głównej.
 2. Rozmowy z konsultantem na infolinii (tel. +48 503 503 918) od pon. do pt. w godz. 9:00 - 20:00, w sb. w godz. 9:00 - 15:00 z wyłączeniem dni wolnych określonych w §8.1 niniejszego Regulaminu.
 
§7 Sprecyzowanie Zamówienia
 1. Klient, składając Zamówienie musi wybrać określony Produkt, sprecyzować wszystkie konieczne do wyboru opcje np. ilość kwiatów, kolor, datę dostawy itd., a następnie kliknąć przycisk "Do koszyka".
 2. Klient przekazuje Kurierce Kwiatowej:
  1. dane adresowe i kontaktowe osoby odbierającej Zamówienie - Odbiorcy (Klient rozumie, że nie podanie numeru telefonu do Odbiorcy może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić dostawę Zamówienia),
  2. swoje dane.
 3. Klient wybiera sposób płatności z dostępnych wymienionych na E-sklepie. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.. Dostępne formy płatności:
  1. płatności Shoper (https://kurierka-kwiatowa.pl/pl/i/Formy-platnosci/10)
  2. Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro

 4. Następnie Klient potwierdza chęć zawarcia Umowy Sprzedaży i dokonania płatności po kliknięciu przycisku "Potwierdzam zakup".
 5. Klient, dokonując złożenia Zamówienia po uprzednim sprecyzowaniu Zamówienia i ostatecznie kliknięciu przycisku "potwierdzam zakup" potwierdza chęć zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Po złożeniu Zamówienia Kurierka Kwiatowa niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Następnie w kolejnym e-mailu Kurierka Kwiatowa potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z przyjęciem Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Kurierką Kwiatową.
 7. Bez zaakceptowania niniejszego Regulaminu nie jest możliwe złożenie Zamówienia. 
 8. Kurierka Kwiatowa realizuje Zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie 29 1140 2004 0000 3102 7999 9216 mBank za dane Zamówienie.
 9. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 10. W przypadku, gdy Klient nie opłaci Zamówienia max. w ciągu 1 godziny od momentu złożenia Zamówienia, t.j. przejścia do płatności/danych do wykonania przelewu, Kurierka Kwiatowa ma prawo anulować Zamówienie (punk ten szczególnie dotyczy Zamówień na najbliższy dzień).
 11. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 
 
§8 Zasady doręczania zamówienia
 1. Produkty doręczamy tylko i wyłącznie na terenie Polski, od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 - 19:00, wyłączając święta:
  1. Nowy Rok,
  2. Święto Trzech Króli,
  3. Wielkanoc,
  4. Poniedziałek Wielkanocny,
  5. Święto Pracy,
  6. Święto Konstytucji 3 Maja,
  7. Boże Ciało,
  8. Wniebowzięcie NMP,
  9. Wszystkich Świętych,
  10. Narodowe Święto Niepodległości,
  11. Święta Bożego Narodzenia (25.12 i 26.12).
 2. Gwarantujemy dostawę w wybrany podczas składania Zamówienia dzień, jeśli wybrany dzień nie jest niedzielą lub dniem wolnym od pracy. Najbliższy możliwy termin dostawy to kolejny dzień, jeśli kolejnym dniem nie jest niedziela lub święto.
 3. Kurierka Kwiatowa nie gwarantuje doręczeń na konkretną godzinę wskazaną przez klienta w polu "Godzina dostawy", jednak Kurierka Kwiatowa zawsze stara się realizować Zamówienie w określonym przez Klienta przedziale godzin.
 4. Nie podajemy Odbiorcy danych Klienta. Jeśli Klient chce, aby jego tożsamość została ujawniona, może uzupełnić pole "Podpisz się lub wpisz własne życzenia", dostępne przed dodaniem Produktu do Koszyka.
 5. Kurierka Kwiatowa kontaktuje się z Odbiorcą kwiatów przed podjęciem próby doręczenia. Kurierka Kwiatowa zachowuje się podczas rozmowy, jak kurier i informuje tylko o tym, że ma do doręczenia paczkę. Zachowujemy tajemnicę i efekt niespodzianki - nie informujemy, że będziemy doręczać kwiaty. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której Odbiorca wymaga podania informacji, co do rodzaju przesyłki celem upewnienia się, że nie stanie się ofiarą oszustwa. W takiej sytuacji Kurierka Kwiatowa informuje Odbiorcę, iż chce podjąć próbę dostarczenia kwiatów, i że przyjęcie kwiatów nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 6. Odbiorcę kwiatów zawsze prosimy o podpis na potwierdzeniu odbioru Produktu. Jeśli Odbiorca odmówi przyjęcia Zamówienia (Odbiorca ma takie prawo), uznajemy wtedy, iż Zamówienie zostało prawidłowo zrealizowane.
 7. Kurierka Kwiatowa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu kwiatów m.in. w przypadkach, gdy:
  1. Odbiorca nie odbiera telefonu lub stwierdzi, że nie będzie go pod wskazanym adresem w dniu wybranym przez Klienta jako dzień dostawy,
  2. okaże się, że Klient podał nieprawidłowe dane Odbiorcy.
 8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych Odbiorcy i rozumie, że jeśli dane nie będą prawidłowe, to Zamówienie jest uznawane jako prawidłowo zrealizowane, a Produkt pozostaje do odbioru przez 1 dzień roboczy w wybranej przez Kurierkę Kwiatową do zrealizowania Zamówienia kwiaciarni. Jeśli następnym dniem po dniu próby doręczenia jest niedziela lub święto, to Odbiorca może odebrać kwiaty w dniu próby doręczenia do godziny 17:00 lub godziny otwarcia kwiaciarni, która realizuje dostarczenie.
 9. Jeżeli mimo kontaktu telefonicznego i uprzedzenia o dostarczeniu Produktu, Odbiorca nie będzie dostępny pod wskazanym adresem w dniu wskazanym przez Klienta jako dzień doręczenia, to Kurierka Kwiatowa pozostawi awizo z zaproszeniem do odbioru kwiatów w lokalnej kwiaciarni, która będzie realizować dane Zamówienie. Odbiorca może odebrać Zamówienie w ciągu 1 dnia od momentu pozostawienia awizo. W przypadku braku kontaktu od Odbiorcy przez 24 godziny od momentu pozostawienia awizo, uznajemy Zamówienie za prawidłowo zrealizowane. Jeśli następnym dniem po dniu próby doręczenia jest niedziela lub święto, to Odbiorca może odebrać kwiaty w dniu próby doręczenia do godziny 17:00 lub do godziny zamknięcia kwiaciarni, która realizuje dostarczenie. W przypadku, gdy Odbiorca nie zgłosi się po odbiór Zamówienia, to Klient zostanie o tym poinformowany i może osobiście odebrać zamówione kwiaty w kwiaciarni, która zostanie wybrana przez Kurierkę Kwiatową do zrealizowania danego Zamówienia (lokalna kwiaciarnia w pobliżu adresu Odbiorcy) lub na własny koszt samodzielnie zlecić wysłanie zamówionych kwiatów na adres Klienta. Kurierka Kwiatowa nie obsługuje takiego wysłania kwiatów, tak więc Klient musi skorzystać z zewnętrznej firmy kurierskiej i pokryć koszty wysyłki Produktu.
 10. Kurierka Kwiatowa gwarantuje dostarczenie Produktu świeżego, bez wad, w stanie idealnym, bez uszkodzeń.
 11. Klient ma prawo wnieść prośbę o zmianę kwiatów, treści bileciku, adresu dostawy i innych szczegółów złożonego zamówienia po telefonicznym zgłoszeniu takiej prośby pod numerem telefonu +48 503 503 918. Kurierka Kwiatowa nie gwarantuje, że będzie w stanie dokonać zmian i nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie Zamówienia przed wniesieniem przez Klienta chęci zmian. W przypadku, gdy Klient zgłosi prośbę po rozpoczęciu kompletowania bukietów, t.j. realizowania Zamówienia może okazać się niemożliwe dokonanie zmian w Zamówieniu. W przypadku, gdy wprowadzenie zmian w złożonym Zamówieniu okaże się możliwe - Kurierka Kwiatowa ustali m.in. koszty wprowadzenia zmian oraz poinformuje, jak zmiany wpływają na termin dostarczenia. Każdorazowo Klient ma prawo nie zaakceptować kosztów zmian, a tym samym Klient rozumie, że nie ma prawa do zwrotu pieniędzy z tytułu złożonego Zamówienia.
 12. W przypadku promocji organizowanych przez Kurierkę Kwiatową mogą mieć zastosowanie inne zasady nieopisane w Regulaminie, ale opisane w Regulaminie danej promocji - Klient zostanie poinformowany o takiej sytuacji na etapie zapoznawania się z Produktem objętym promocją.
 13. Kurierka Kwiatowa ma prawo nie przyjąć Zamówienia do realizacji. O takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany e-mailowo oraz otrzyma natychmiastowy zwrot wpłaconych środków.
 14. Kurierka Kwiatowa przyjmuje do realizacji wyłącznie Zamówienia, których adres doręczenia znajduje się na terenie Polski.
 15. Kurierka Kwiatowa zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz ze zmianami, które nastąpiły lub będą następować.
 16. Kurierka Kwiatowa dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
 
§10 Reklamacje
 1. Jeśli Odbiorca otrzyma uszkodzony Produkt (t.j. kwiaty), to pełną odpowiedzialność ponosi Kurierka Kwiatowa.
 2. Reklamacja może zostać złożona do 2 dni od daty doręczenia kwiatów. Reklamację można składać telefonicznie (+48 503 503 918) lub za pomocą e-maila kontakt@kurierka-kwiatowa.pl. Po upływie 2 dni od daty doręczenia kwiatów rozpatrzenie reklamacji może okazać się niemożliwe. Reklamację może składać jedynie Klient, nie Odbiorca.
 3. Do reklamacji musi być dołączone zdjęcie reklamowanego Produktu oraz opis wady produktu. Wszystko należy wysłać na adres e-mail kontakt@kurierka-kwiatowa.pl.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 1 dnia roboczego od daty otrzymania e-maila z reklamacją lub od momentu przyjęcia reklamacji złożonej telefonicznie.
 5. Kurierka Kwiatowa, rozpatrując reklamację, skontaktuje się z Klientem i zaproponuje rozwiązanie satysfakcjonujące obydwie strony.
 6. Konsument ma prawo korzystać z praw, płynących bezpośrednio z Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli dane kwestie nie wynikają z tego regulaminu. Klient może również składać roszczenia zgodnie z przedstawionymi prawami konsumenta na stronie www.uokik.gov.pl
 
 
§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Kurierką Kwiatową.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Kurierką Kwiatową, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 
 
§12 Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z polskim prawem, Klient ma prawo odstąpić od Umowy Zawartej Na Odległość w terminie 14 dni bez konieczności podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa bezpowrotnie po upłynięciu 14 dni od daty doręczenia Produktu. Kurierka Kwiatowa zaznacza jednak, że większość oferowanych Produktów to kwiaty cięte, a więc nie obowiązuje w takim przypadku prawo do zwrotu zgodnie z opisem w pkt 3 tego paragrafu.
 2. Celem skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy skontaktować się z Kurierką Kwiatową e-mailowo lub telefonicznie celem poinformowania o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy. Wzór odstąpienia od umowy Klient może znaleźć na stronie https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz, która ulega szybkiemu zepsuciu/mająca krótki termin przydatności do spożycia - zgodnie z art. 38 pkt 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014 poz. 827.
 
§13 Postanowienia końcowe
 1. Kurierka Kwiatowa zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany w Regulaminie nie obowiązują Zamówień, które zostały przez Klienta złożone przed datą zmiany treści poszczególnych punktów Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Kurierka Kwiatowa udzieli Klientowi wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi Produktami, gdy Klient o to poprosi.
 5. Kurierka Kwiatowa odpowiada za Zamówienie do wartości zamówionego Produktu.
 6. Świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą m.in. na składaniu Zamówienia w E-sklepie www.kurierka-kwiatowa.pl odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. 2002 nr 144, poza 1204. Niniejszy Regulamin stanowi dokument, o którym wspomniano w art. 8 ust. 2 ustawy.
 7. Kurierka Kwiatowa nie przyjmie Zamówienia, jeśli Klient w jakichkolwiek polach Formularza Zamawiania umieści treść obraźliwą lub o charakterze bezprawnym.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.05.2020 r.

 

Zał. 1 - Polityka Prywatności (link)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl